Pojmy (ujasnění)

Žrec, Žrecká moc, Znachar,
Konceptuální moc, Ideologická moc, 6 priorit řízení
Byrokracie
Typy otrokářských systémů v dějinách

Hry s nenulovými součty
Elita

Kultura, Karma
Algoritmika vs mechanismus

Umění vs show-byznys
Autorita
Dav, stádo, stádní chování
Fašismus
Filištín

Projekt
Pátá kolona