Homosexualita

Nejlepší video k tématu co jsem viděl:
The Causes and Treatment of Male Homosexuality
https://www.youtube.com/watch?v=Z97qkYf1Y64
Questions and answers:
https://www.youtube.com/watch?v=o7vhZbE04fc

Autor Pavol dle KSB – nejkomplexněji: https://www.facebook.com/groups/851293808271819/permalink/2552069458194237/

Je možné klamať všetkých ľudí určitý čas. Je možné niekoho klamať večne. No je nemožné klamať všetkých ľudí večne.

Dostal sa do mojej pozornosti tento text:„Ahojte! Učím na strednej škole a dnes prišla reč na Dúhové pochody a pochody za tradičnú rodinu. Ozval sa jeden 17-ročný tínedžer, že neznáša homosexuálov, lebo ohrozujú tradičnú rodinu. Tak som sa ho spýtala ako? Odpovedať nevedel. Pokračovala som: „Myslíš, že tvoj otec sa zamiluje do kamoša alebo do kolegu a opustí vás?“ Zasmial sa: „Nie, kdeže.“ A ja na to: „Ale môže sa zamilovať do kolegyne v práci a opustiť vás.“ Chlapec pritakal. „Taktiež mama sa skôr zamiluje do iného muža ako do ženy, nie?“ Odpovedal: „To je fakt.“ Potom im vravím: „Neurazíte sa, ak sa vás spýtam niečo osobné?“ Boli zvedaví, tak som im povedala: „Zdvihnite ruku tí, ktorí žijete v tradičnej rodine, to znamená vaša mama vydatá za vášho otca.“ Ruku zdvihli dvaja z tridsiatich. Trieda zmĺkla. Verím, že aj tomu najväčšiemu pochybovačovi to v tej chvíli doplo. Tak ako potom tí homosexuáli ohrozujú tradičnú rodinu?“Zdalo by sa všetko jasné. K tomu pridajme frázy tipu „Komu tým ubližujú?“ alebo „Nech si každý robí čo chce, čo ťa je do toho!“. Keď sa vám to predsa len nezdá, príde na pretras známe „homofóbovanie“ alebo „nástup neonacizmu, stredovekej demagógie a potláčanie ľudskoprávnych slobôd“ je tiež pekné.Obete takýchto propagandistických mýtov nebudú ochotní súhlasiť s nasledujúcim textom či už kvôli svojej ideologickej posadnutosti alebo nevzdelanosti v oblasti medicíny, biológie a sociológie. Pre väčšinu z nich, skromne odhadujem, je najväčší problém pohnúť tekvicou a tak si radšej budú hovieť vo svojom bahne, scrollovať memečka a od tade kvikotať o homofóbii. Na to sme si už pri najväčších diskreditátoroch myšlienky liberalizmu zvykli. Tí, ktorí ste schopnosť rozmýšľať ešte nestratili, pozývam Vás na malú expedíciu.

O objektívnych zákonitostiach a o tom, prečo sa propaguje homosexualita sme si písali tu https://www.facebook.com/groups/851293808271819/permalink/2451933704874480/

s tým súvisí aj to, či a ako sú vlastne znevýhodňovaní?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206086377755684&set=g.851293808271819&type=1&theater&ifg=1

Dnes sa budem venovať viacej sociokultúrnym problémom daného aspektu.1. NESPRÁVNE PREDPOKLADY VEDÚ K CHYBNÝM ZÁVEROM

Rozmohol sa nám tu taký nešvar, že sa v tichosti berie za samozrejmosť, že homosexualita je prirodzená ľudská danosť a je genetický predisponovaná. Nedávno napríklad p-rezidentka Zuzana Čaputová na FB napísala: „Ak by sa tvoja dcéra zamilovala do inej ženy, v akej krajine by si chcela, aby sa to stalo?” (a ja sa pýtam, čo si robila celý čas ty, jej mater?) Denník obhajcov pedofilov zašiel ešte ďalej, keď Hanzelová píše: “Tak si predstavte, že sa narodíte, žijete normálny život, a v puberte zistite, že ste pedofil. Nijako ste to neovplyvnili, nič s tým neviete urobiť – prosto je to tak.“Oba tieto citáty majú spoločné to, že sa uvádzajú do života predpoklady, ktoré sa berú už vopred za samo sebou pravdivé, avšak nie sú nijak podložené. To by nebol taký problém, keby neboli chybné. Dané intelektuálky si to zrejme predstavujú tak, že vždy bol „niekto“ (genetika + objektívne zákonitosti celkovo), kto chodil a pred narodením rozhodoval „ty budeš chlapec“, „ty budeš dievča“ a teraz ten „niekto“ pridáva „ty budeš homosexuál“, „ty budeš pedofil“ atď. Proste niekto mal „šťastie“ a niekto nie. A kto tejto duchaplnej myšlienke prozreteľnosti odporuje nech ide rovno do pekla, však?
Problém je však v tom, žeHOMOSEXUÁLNY GÉN NEEXISTUJE, PRETO SA ČLOVEK HOMOSEXUÁLOM STÁVA a to genetických alebo kultúrnych príčin

Existujú iba spoločné genetické znaky, ktoré sú viditeľné keď sa niekto homosexuálom stal, napr.:- pohlavie jednotlivca je geneticky určované v procese počatia. Ak sa udeje porucha v práci genetického mechanizmu, tak jednotlivec môže získať defektný súbor chromozómov. Takéto druhy porúch môžu zasiahnuť aj ten súbor vrodených parametrov organizmu, ktorým je charakterizovaná jeho príslušnosť k určitému biologickému pohlaviu.- počas vnútromaternicového vývoja alebo v období dospievania určité nepriaznivé vonkajšie faktory (napríklad: ekológia, alkohol, fajčenie, farmakológia, sonografia plodu, geneticky modifikované produkty, potravinové prísady atď.) znemožnili správnu funkciu (samo osebe bezchybného) genetického programu rozvoja organizmu.
Medzi MIMOgenetické príčiny vzniku patria napr.:- defekty biopoľovej štruktúry organizmu, ktoré majú množstvo príčin, zväčša rodinných, vzťahových či otázok identiy.- posadnutosť egregorom/“besom“ – viď. stále častejšie prihlasovanie sa LGBTI komunity k satanizmu- mesto ako silný mutagénny faktor- pre tých „jednoduchších“ jedincov ide o túžbu okúsiť všetky možné druhy pôžitkov, vtedy na nich stačí sociálny tlak prostredia, viď. agitka v úvode tejto správy.- prejav stádovito-svorkového správania, keď sa jedinec ocitne v okruhu ľudí LGBTI komunity- túžba po „dobrodrúžstve“- zasväcovacie rituály v rôznych „tajných“ spoločnostiach- psychotropné látky, transfúzie krvi, anestézy
2. V ČOM JE PROBLÉM?„Ide o to, že vo všetkých národných kultúrach existuje zložka zameraná na podporu fungovania inštitútu rodiny v nadväznosti pokolení. V civilizovaných spoločnostiach práve inštitút rodiny rieši úlohy: reprodukcie nových pokolení; integrácie každého novorodeného jedinca do spoločnosti počas jeho dospievania.A v tejto úlohe rodinu nedokáže plnohodnotne nahradiť žiadny iný spoločenský inštitút.

Pri tom je nevyhnutné dodať, že ak skúmame historickú minulosť, tak všetky ostatné spoločenské inštitúty (štátnosť, škola, veda, umenie atď.) vyrástli z inštitútu rodiny ako zo zárodku. A počas historicky dlhých časových intervalov, obopínajúcich život mnohých pokolení, kľúčovým faktorom rozvoja spoločnosti a kvality jeho života je fungovanie inštitútu rodiny. V kratších časových intervaloch (v rozsahu života jedného-dvoch pokolení) je kľúčovým faktorom fungovanie inštitútu štátnosti, podmienené fungovaním inštitútu rodiny a systému vzdelávania počas života niekoľkých predchádzajúcich pokolení.“ (VP)T.j. pokiaľ tradičná rodina zažíva v súčasnosti krízu, je potrebné túto krízu zvrátiť tým, že odhalíme faktory tejto príčiny (že majú pôvodcov rovnakých ako LGBTI propaganda je rozmýšľajúcemu jasné, o tom možno inokedy) a zamedzíme ich opakovaniu a nie to dávať ako dôvod na to, že homosexualita a zväzky párov rovnakého pohlavia sú v poriadku. Okrem toho, vedeli ste o tom, že v minulosti otrokári odopierali otrokom právo na rodinu? Otroci musia mať úplnú «slobodu» sexuálneho správania, a prichádzajúce na svet deti boli novým majetkom otrokárov, a nie pokračovatelia nejakého otrockého rodu. V histórii bolo rozbitie inštitútu rodiny vždy jednou zo zložiek procesu zotročenia alebo predpokladom k zotročeniu.

Z uvedeného je pochopiteľné, že LGBTI komunita sa nachádza automaticky mimo prirodzené smerovanie rodiny a spoločnosti ale takisto aj mimo národ, t.j. stáva sa kozmopolitnou. Takto vzniká globálna LGBTI sieť, ktorá:
– lobuje (korumpuje) za svoju agendu bez ohľadu na potreby rodiny a spoločnosti
– dosádza svojich predstaviteľov do vysokých riadiacich funkcií na vykonávanie svojej agendy
– zhromažďuje a rozširuje informácie určitého spektra a vplyvu na mafiánskom princípe
3. ČO TUŠIME, NO NEVIEME OPÍSAŤ SLOVAMIPokiaľ psychika (ako informačno-algorytmický systém) príslušníka LGBTI komunity nerozlišuje príslušnosť k LGBTI komunite ako problém a rovnako tak kultúra spoločnosti (ako informačno-algorytmický systém) nerozlišuje LGBTI hnutie ako problém, tak musí nevyhnutne v určitom ohľade dôjsť k defektnému vývoju celej spoločnosti, pretože algorytmika rozhodovacích procesov každého jednotlivca tvoriaceho spoločnosť je podmienená mravnosťou. Informácie takéhoto jedinca a spoločnosti v sebe obsahujú tzv. bugy (chrobáky, trójske kone) , čo sa pravdepodobnostne predurčene prejaví v štatistike chybovosti kritických riadiacich rozhodnutí. Jedným z mnohých príkladov je rozhodnutie hlasovaním západnej medicíny o tom, že homosexualita nie je chorobou a príslušnosť k LGBTI komunite nie je psychickou poruchou. Týmto krokom ospravedlňuje konanie LGBTI komunity a zamedzuje odstráneniu mnou hore opísaných príčin. Keďže nárast týchto kultúrnych a genetických ochorení ma exponenciálny charakter, je veľmi jednoduché predpokladať, že ZáPadné štáty smerujú ku katastrofe.

Je toto všetko grafomanstvo a ja sa bigotne-zaostalo mýlim? Prax je kritériom pravdy. Navrhnujem teda aby sme si počkali pár rokov na výsledky týchto pokusov a ich dopadov na ZáPadné spoločnosti. Pokiaľ budú prekvitať a rozvíjať sa, veľmi ľahko sa k nim môžeme pridať. V opačnom prípade buďme radi, že sme takto „zaostalí“ a budujme tradičné rodiny a z nich kultúru spoločnosti pravoverne, aby v nej boli rozpadnuté rodiny a LGBTI úlety brané ako výnimočné abnormálne nedorozumenia.

Tí, ktorým sa toto riešenie nepáči, nech sa v duchu slobodného pohybu a pobytu osôb presťahujú tam, kde je to brané ako norma, my sa budeme musieť bez ich „mozgov“ zaobísť. Tí ostatní, javiac sa plnohodnotnými jedincami spoločnosti ju budú obnovovať a zveľaďovať jedine tak, že budú zvyšovať svoju mravnosť a svetonázorové chápanie a to sa nedá inak, ako štúdiom tlstých učebníc a rozjímaním o Živote, nie scrollovaním meme.Je možné lhát všem lidem v určitém čase. Je možné někomu lhát navždy. Ale je nemožné lhát všem lidem navždy.

Tento text se dostal do mé pozornosti:
“ Ahoj! Učení na střední a dnes přišla řeč pro duha pochody a pochody pro tradiční rodinu. Jeden 17 letý teenager slyšel, že nenávidí homosexuály, protože ohrožuje tradiční rodinu. Tak jsem se ho zeptal jak? On to nevěděl. Pokračoval jsem: “ Myslíte si, že se váš otec zamiluje do partnera nebo kolegu a opustí vás?“ Smál se: “ №, ne.“ a já řekl: “ Ale může se do kolegy v noci zamiluje?“ Pracovat a nechat tě.“ Kluk kváknul. “ Taky se máma zamiluje do jiného muže jako žena, ne?“ řekl, “ To je fakt.“ Pak jim říkám, “ Neboj se, když se tě zeptám na něco osobního?“ byli to?“ Zvláštní, tak jsem jim řekl: “ Zvýšit ruku ty, kteří žijí v tradiční rodině, to znamená, že si tvá matka vzala tvého otce.“ ruka vychovala dvě z třiceti. Třída Zmĺkla. Věřím, že ani ten největší pochybovači si to v tuto chvíli chybí. Stejně jako tehdy ti homosexuálové ohrožuje tradiční rodinu?“
Všechno se zdá být jasné. Pojďme přidat fráze “ Komu to ublížit?“ aneb “ Ať si každý dělá co chce, co je do tebe!“. Když se ti to nezdá, přijde na diskuze známé “ Homofóbovanie “ nebo „!“. „Nástup na neonacizmu, středověká demagogie a represe ľudskoprávnych svobody“ je také pěkné.
Oběti takových propaganda mýtů nebudou ochotni souhlasit s následujícím textem, ať už z důvodu své ideologické posedlosti nebo nevědomosti v medicíně, biologii a sociologie. Pro většinu z nich pokorně odhaduji, že je největší problém posunout dýně a tak se raději shovívavost v jejich bahně, scrollovať memečka a odtamtud kvikotať o homofobii. To jsme kdysi dělali s těmi největšími diskreditátoroch myšlenkami na liberalismus. Ti, kteří ještě neztratil schopnost myslet, zvu Vás na malou výpravu.

O objektivních zákonitostiach a o tom, proč jsou homosexualitu, kterou jsme napsali zde https://www.facebook.com/groups/851293808271819/permalink/2451933704874480/

Týká se to také toho, zda a jak jsou ve skutečnosti nevýhoda?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206086377755684&set=g.851293808271819&type=1&theater&ifg=1

Dnes se budu věnovat na problému tohoto aspekt.
1. Nesprávné předpoklady vedou k chybné závěru

Jsme z toho tak nadšení, že se v tichosti bere jako samozřejmost, že homosexualita je přirozenou lidskou vlastností a je genetickou predisponovaná. V poslední době například p-Rezidentka Zuzana Čaputová napsala na FB: “ Kdyby se vaše dcera zamilovala do jiné ženy, v jaké zemi byste chtěli, aby se to stalo?“ (a já se ptám, co jste dělal celou dobu, její Mater?) Deník z obránců šel ještě dál, když Hanzelová píše: “ Tak si představte, že se nebojí, žijete normální život a v pubertě zjistit, že jste pedofil. .“ jsi to, nemůžeš s tím nic dělat – je to jen.“
Oba tyto citáty mají společnou skutečnost, že předpoklady, které jsou předem vzít samy pro sebe, jsou pravdivé, ale nejsou podložené. To by nebyl takový problém, kdyby nebyly vadný. Ti intelektuálky to evidentně představují tak, že se vždy najde “ někdo “ (genetiky + objektivně celkově), kdo šel a před porodem se rozhodl “ Budeš kluk „, “ budeš holka “ A teď ten “ někdo “ přidá “ Budeš Homosexuální „, “ Budeš pedofil “ atd. Jen někdo měl „štěstí“ a někdo ne. A kdo nechá tenhle propracovaný nápad jít rovnou do pekla, že?

Problém je však v tom, že
Gay Gene neexistuje, proto se z člověka homosexuálové stává a to genetické nebo kulturní příčiny

Existují pouze běžné genetické příznaky, které jsou viditelné, když se někdo stal homosexuály, například.:
– pohlaví jedince je v procesu konceptu geneticky určeno. V případě, že dojde k selhání při práci genetického mechanismu, může jedinec získat non sadu chromozomů. Takové typy poruch mohou také ovlivnit soubor vrozenou parametrů organismu, který se vyznačuje jeho příslušnost k určité biologické.
– během vývoje plodů nebo v období dospívání některé nežádoucí vnější faktory (např. Ekologie, alkohol, kouření, farmakologie, plodu, plodu plod, geneticky upravené produkty, potraviny, atd.) zabránila správné funkci (samo o sobě barroso) Genetický program vývoje organismu.

Mezi nejdůležitější příčiny vzniku patří např.
– vady na struktury organismu, které mají mnoho příčin, převážně rodinu, vztah nebo otázky identiy.
– posedlost s /“neudržel“ – viz. Čím dál častěji přihlášení do na komunity k satanismus
– Město jako silný mutagenní faktor
– pro ty „jednodušší“ Jedince je to o touze ochutnat všechny možné druhy potěšení, to je, když je sociální tlak na životní prostředí dost, viz. Agitka v úvodu této zprávy.
– projev z-Svorku chování, když se jedinec najde v okruhu lidí LGBTI komunitu
– touha po „Dobrodrúžstve“
– Zasväcovacie rituály v různých „tajných“ Firmách
– psychotropních látky, krevní transfuze, anestetikum

2. V čem je problém?
“ Jde o to, že ve všech národních kultur je složka zaměřená na podporu fungování rodinného institutu po generace. V civilizované společnosti se Ústav rodiny zabývá úkoly:
 reprodukce nových generací;
Integrace integrace každého jedince do společnosti během jeho dospívání.
A v této roli nemůže rodina nahradit žádný jiný sociální institut.

Je třeba dodat, že pokud budeme zkoumat historickou minulost, tak všechny ostatní sociální instituce (státnosti, škola, věda, umění, atd.) vyrostla z ústavu rodiny jako z na. A během historicky dlouhých časových intervalech je život mnoha generací, klíčovým prvkem ve vývoji společnosti a kvality jeho života fungování ústavu. V kratších intervalech (v rozsahu života jedné-dvě generace) je to Je klíčovým prvkem ve fungování ústavu státnosti, který je podmíněna fungováním ústavu rodinného a vzdělávacího systému během života.
Tzn. Pokud tradiční rodina zažívá dnes krizi, je nutné tuto krizi zvrátit tím, že odhalí faktory této příčiny (to, že mají agenta rovné LGBTI propagandy je rozmýšľajúcemu jasné, možná jindy) a udělat jim opakování a a Ne dát to jako důvod k tomu, že homosexualita a PÁRY PÁRŮ STEJNÉHO POHLAVÍ JSOU v pořádku. Kromě toho, věděli jste, že v minulosti má na otrok právo na rodinu? Otroci musí mít naprostou „svobodu“ Sexuálního chování a příchod na svět děti byly novým majetek majetek, a ne na nějakého unavený rodu. V historii bylo porušení ústavu rodiny vždy jednou ze složek na procesu nebo nezbytným předpokladem pro pro.

Je pochopitelné, že komunita LGBTI se nachází automaticky mimo přírodní směr rodiny a společnosti, ale i mimo národ, tj. Stává se na. Takto vzniká globální síť LGBTI, která:
– Lobbování (kazí) za svou agendu bez ohledu na potřeby rodiny a společnosti
– vzít své zástupce do vysoce řídících funkcí, aby mohli realizovat váš program
– sbírá a rozšiřuje informace o určitém spektra a dopad na na princip

3. Co nevíme, ale nemůžeme popsat slovy.
POKUD MÉDIUM (jako informační systém) člena na komunity nerozlišuje mezi příslušnost komunity jako problém, stejně jako kultura společnosti (jako informační systém) nerozlišuje mezi rozlišovat a rozlišovat. Na hnutí jako problém, to musí nutně proto, že na rozhodovací procesy každého jedince je podmíněna morálka. Informace takového jedince a společnosti obsahují tzv. Tzv… Boogie (brouci, Trojan koně), které se budou zobrazovat ve statistiky chyb kritických rozhodnutí o řízení. Jedním z mnoha příkladů je rozhodnutí hlasování o západní medicíně, že homosexualita není nemoc a příslušnost k komunitě LGBTI není kompulzivní porucha. Tento krok ospravedlňuje činy komunity LGBTI a zabrání odstranění mě popsané způsobuje. Vzhledem k tomu, že růst těchto kulturních a genetických nemocí má na charakter, lze velmi snadno očekávat, že západní státy míří směrem k katastrofě.

Je tohle všechno grafomanstvo a já se špatně koncové? Praxe je kritériem pravdy. . Tedy několik let na výsledky těchto pokusů a jejich dopad na západní firmy. Pokud se jim daří a rozvíjejí se, můžeme se k nim připojit velmi snadno. Jinak, buďte rádi, že jsme takto „obráceně“ a postavit tradiční rodiny a z nich kultura společnosti, aby špinavé rodiny a LGBTI odchodům byly vzít jako výjimečné abnormální nedorozumění.

Ti, kterým se toto řešení nelíbí, ať se v duchu volného pohybu a pobytu osob pohybují tam, kde se bere jako standart, budeme muset dělat bez jejich „mozku“. Ti ostatní, na lidé společnosti, To obnovit a bude moci pěstovat jen tím, že zvýší jejich slušnost a svetonázorové porozumění, a to není možné, jako studie z a sdílení života, ne na meme.

Další zajímavý rozbor například zde:
http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/1284-jak-se-to-dela-overtonova-okna-aneb-technologie-zkazy-velka-lez-o-prirozenem-behu-veci-po-homosexualech-legalizace-pedofilie-a-incestu-i-kanibalove-maji-sva-prava.htm

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s